Vaste planten herkennen en benoemen. Deze video gaat over het herkennen van vaste planten. Je noteert de naam en de kenmerken van een aantal vaste planten.