Veiligheid bij straatwerk. Deze video gaat over het veilig aanleggen van verhardingen. Je trekt je persoonlijke beschermingsmiddelen aan en zet je werkgebied af.