Assisteren bij eenvoudig straatwerk. Deze video gaat over het helpen bij bestraten. Je stapelt stenen en ruimt steenafval op.