Het maken van een schoorverbinding. Deze video gaat over het maken van een afrastering. Je schoort begin-, eind- en hoekpalen.