Notice: Undefined index: page in C:\inetpub\wwwroot\Ontwikkelcentrum\Matchmismatch\index.php on line 9
Match & Mismatch

Notice: Undefined index: page in C:\inetpub\wwwroot\Ontwikkelcentrum\Matchmismatch\index.php on line 51
Match & Mismatch

Notice: Undefined index: menu in C:\inetpub\wwwroot\Ontwikkelcentrum\Matchmismatch\home.php on line 4

Inleiding

In 2008 en 2009 is er gewerkt aan het project `Match or Mismatch'. Doel van het project was om meer kennis en inzicht te krijgen over wanneer en waarom ervaren trainers een bepaalde paard-ruiter combinatie wel of niet passend vinden. Het is gelukt om dit `oog van de meester' te ontrafelen. Het resultaat zie je hier.

Zes zeer ervaren trainers uit de paardenwereld hebben meegewerkt aan dit onderzoek om te achterhalen wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij de beoordeling of een paard zich wel of niet comfortabel voelt. Uit dit onderzoek kwam het volgende naar voren: de ogen, de neus, de mond, de oren, de hoofd-halshouding, de voorhand, de middenhand, de achterhand, het bewegingsmechanisme, de staart en tenslotte de onverwachte bewegingen van een paard zijn allemaal onderdelen waar een trainer op let bij de beoordeling of het paard zich op dat moment wel of niet comfortabel voelt.

Het resultaat is een samenvatting van het werk van de trainers en dit helpt je stap voor stap de lichaamstaal van een paard te leren lezen. Door de instructies en oefensessies aandachtig te bekijken en uit te voeren, ontdek je of jij dezelfde blik op paarden hebt als de trainers uit dit onderzoek en waar je eventueel nog meer op kunt oefenen.

Veel plezier bij het bekijken en het leren van de stof!


Notice: Undefined index: page in C:\inetpub\wwwroot\Ontwikkelcentrum\Matchmismatch\index.php on line 66