Match & Mismatch

Colofon

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het programma Paardenhouderij van de Groene Kennis Coöperatie en is mede gefinancierd door het Lectoraat Welzijn van Dieren. Het project is uitgevoerd door docenten en onderzoekers van Van Hall Larenstein (Wageningen), HAS Den Bosch, Helicon NHB Deurne en Livestock Research van Wageningen UR.

Samenwerking

Dit product is het resultaat van een samenwerking van:

  • Wageningen UR Livestock Research
  • HAS Den Bosch
  • Helicon NHB Deurne
  • Hogeschool Van Hall Larenstein

Mede gefinancierd door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.